معرفی

دانشكده پرستاري اليگودرز يكي از واحدهاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي لرستان مي باشد كه از سال 1371 با پذيرش دانشجوي پرستاري در مقطع كارشناسي از طريق كنكور سراسري فعاليت آموزشي خود را آغاز نمود. با اخذ مجوز دو رشته كارشناسي اتاق عمل و كارداني فوريت‌هاي پزشكي در سال 1396، در مهرماه 1396 اولين گروه كارشناسي اتاق عمل و در بهمن ماه 1396 اولين گروه كارداني فوريت‌هاي پزشكي نيز در دانشكده شروع به تحصيل نمودند. دانشکده در حال حاضر در سه رشته کارشناسی پرستاری، کارشناسی اتاق عمل و کاردانی فوریت‌های پزشکی از طریق کنکور سراسری دانشجو می‌پذیرد.

دانشكده پرستاري اليگودرز يكي از واحدهاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي لرستان مي باشد كه از سال 1371 با پذيرش دانشجوي پرستاري در مقطع كارشناسي از طريق كنكور سراسري فعاليت آموزشي خود را آغاز نمود. با اخذ مجوز دو رشته كارشناسي اتاق عمل و كارداني فوريت‌هاي پزشكي در سال 1396، در مهرماه 1396 اولين گروه كارشناسي اتاق عمل و در بهمن ماه 1396 اولين گروه كارداني فوريت‌هاي پزشكي نيز در دانشكده شروع به تحصيل نمودند. دانشکده در حال حاضر در سه رشته کارشناسی پرستاری، کارشناسی اتاق عمل و کاردانی فوریت‌های پزشکی از طریق کنکور سراسری دانشجو می‌پذیرد.

سوالات متداول

آیا شهریه پردازها هزینه ای معادل دانشجوی بین الملل می پردازند؟

 

  • خیر، هزینه دانشجوی شهریه پرداز کمتر از واحد بین الملل می باشد.
  • در ضمن گذراندن طرح اجباری نیروی انسانی شامل دانشجویان شهریه پرداز نمی شود و بعد از اتمام تحصیل مدارک آنان آزاد می باشد.
فصلنامه توسعه پرستاری در سلامت
فصلنامه توسعه پرستاری در سلامت