ارتباط با کمیته تحقیقات دانشجویی

 

 شماره تماس: 9-06643342075   داخلی 1028

 

پست الکترونیک:  res.committee.aligudarz@gmail.com

 

لینک کانال کمیته تحقیقات در ایتا:  https://eitaa.com/joinchat/560005800C9226aa6859 

 

آدرس: لرستان، الیگودرز، خیابان عمار یاسر، دانشکده پرستاری، طبقه دوم، کمیته تحقیقات دانشجویی