فعالیت‌های مرکز مشاوره

 

1. فعالیت‌های آموزشی در زمینه ارتقاء سلامت روان و پیشگیری از اختلالات روانشناختی (برگزاری سمینارها و گردهمایی‌ها و کارگاه‌های آموزشی از جمله آموزش مهارت‌های زندگی، کارگاه‌های پیشگیری از سوء مصرف مواد  ، روابط قبل از ازدواج و مهارت‌های مطالعه و یادگیری)

2. مشاوره و روان‌درمانی فردی و گروهی، از جمله تشخیص و درمان اختلالات رفتاری و عاطفی و روان شناختی مراجعین.

3. فعالیت انتشاراتی، مثل تهیه مقاله، کتابچه و پمفلت آموزشی پیرامون بهداشت و سلامت روان

4. اجرای انواع تست‌های هوشی و شخصیتی استاندارد

5. اجرای طرح غربالگری سلامت روان دانشجویان جدیدالورود (CCSM)

6. بررسی کارنامه تحصیلی دانشجویان و پیشگیری از افت تحصیلی و کمک به ارتقاء وضعیت دانشجویان در معرض خطر افت تحصیلی

7. حضور در دانشکده و خوابگاه جهت بررسی مسائل و مشکلات خوابگاه و آشنایی دانشجویان با سبک زندگی خوابگاهی

8. توصیه‌هایی در خصوص برخی مسائل و مشکلات روزمره از جمله اضطراب امتحان، افسردگی، وسواس، شیوه‌های تمرکز حواس، بهداشت خواب، گوشه‌گیری و انزوا، احساس تنهایی و سرخوردگی ، عدم تحمل دیگران، مشکلات دوری از خانواده، عدم سازگاری با هم‌اتاقی، عدم انگیزه در مطالعه و درس خواندن، مشکلات یادگیری و...

9. تشکیل کمیته روانشناختی شامل درمانگران، روانپزشکان و مددکاران اداره مشاوره جهت رسیدگی به مشکلات آموزشی و روانشناختی دانشجویان

10. ارجاع دانشجویان نیازمند به مراکز پزشکی و مؤسسات خدمات اجتماعی مرتبط با مشکل دانشجو

11. شناسایی منابع اجتماعی و رفاهی برای کمک به حل مشکلات دانشجویان

12. ارایه خدمات مددکاری شامل پیگیری و تامین حمایت‌های محیطی و سازمانی، پیگیری وضعیت تحصیلی دانشجویان مشروطی و اخراجی و نامه‌نگاری با کمیسیون موارد خاص، شورای انضباطی و... دانشگاه برای حذف درس یا ترم دانشجو پس از طرح در شورای مربوطه