معاون پژوهشی دانشکده پرستاری الیگودرز

 

نام و نام خانوادگی:  دکـتر آرزو شاهسواری

رتبه علمی:  استادیار و عضو هیأت علمی گروه پرستاری 

تحصیلات:  دکتری تخصصی آموزش پرستاری

شماره تماس:    06643342075     داخلی 1028

پست الکترونیک  : shahsavari.a@lums.ac.ir


 

 

شرح وظایف و اهداف:

 • ارتقاء کیفی و کمی پژوهش ها و بروندادهای اعضای هیأت علمی و دانشجویان
 • توان افزایی پژوهشی اعضای هیأت علمی
 • تقویت و تسهیل انجام طرح‌های پژوهشی بین دانشگاهی، منطقه‌ای، کلان منطقه‌ای و بین‌المللی
 • تسهیل در تبدیل ایده به محصول با تصویب طرح‌های نوآورانه
 • ترجمان دانش و تسهیل فرآیند انتقال نتایج طرح‌های تحقیقاتی به مخاطبین و ذینفعان با هدف ارتقای سلامت جامعه
 • تهیه و تنظیم برنامه ‌های سالانه و تقویم اجرای فعالیت‌های حوزه پژوهش
 • تصویب طرح‌های پژوهشی مطابق آیین نامه‌ها و  اولویت‌های پژوهشی دانشگاه و گروه‌های آموزشی
 • حضور در جلسات شورای پژوهشی دانشگاه و کمیته‌های مربوط به بررسی طرح‌های پژوهشی
 • برنامه ریزی، نظارت و کنترل بر توسعه فعالیت های کمیته تحقیقات دانشجویی
 • نظارت و دریافت گزارش پیشرفت کار از واحدهای اجرا کننده برنامه‌های پژوهشی
 • برنامه‌ریزی و نظارت بر تهیه، تدوین و انتشار مجله علمی ترویجی دانشکده
 • ارزشیابی فعالیت های پژوهشی اعضای هیأت علمی و واحدهای مرتبط
 • جمع آوری درخواست‌ها و تهیه کتب و نشریات فیزیکی مورد نیاز گروه‌های آموزشی، متناسب با بودجه پژوهشی و نظارت بر در دسترس قرار دادن کتب، نشریات و مجلات علمی برای دانشجویان، مدرسین و کارکنان
 • غنی سازی کتابخانه دیجیتال دانشکده متناسب با اخرین اعلام نیازهای گروه‌های آموزشی
 • فراهم‌سازی بستر پژوهشی لازم با هماهنگی مراکز تحقیقاتی، آموزشی و درمانی
 • بررسی و تأیید آمار و اطلاعات تهیه شده در حوزه پژوهش و ارائه آن به مراجع ذیربط
 • برگزاری کارگاه‌های آموزش در پژوهش با هدف توان افزایی اعضای هیات علمی و دانشجویان
 • تسهیل تألیف و ترجمه کتب توسط اعضای هیأت علمی