دانشکده پرستاری الیگودرز یکی از واحدهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان می باشد که  از سال 1371 با پذیرش دانشجوی پرستاری در مقطع کارشناسی از طریق کنکور سراسری فعالیت آموزشی خود را آغاز نمود. با اخذ مجوز دو رشته کارشناسی اتاق عمل و کاردانی فوریت‌های پزشکی در سال 1396، در مهرماه 1396 اولین گروه کارشناسی اتاق عمل و در بهمن ماه 1396 اولین گروه کاردانی فوریت‌های پزشکی نیز در دانشکده شروع به تحصیل نمودند.
دانشکده در حال حاضر در سه رشته کارشناسی پرستاری، کارشناسی اتاق عمل و کاردانی فوریت‌های پزشکی از طریق کنکور سراسری دانشجو می‌پذیرد.