مسئول واحد مشاوره و سلامت روان دانشکده و خوابگاه‌ها

سرکار خانم غزاله توکلی

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

کارشناس ارشد مشاوره و راهنمایی

عضو انجمن سازمان نظام روانشناسی و مشاوره

دارای پروانه تخصصی با شماره نظام 2017786

شماره تماس: 9-06643342076   داخلی  1026

 

معرفی مرکز مشاوره

از آنجایی که دانشجویان در کشور ما از منزلت و احترام ویژه‌ای برخوردار هستند، کوشش بـرای تـامین سلامت همه جانبه آنان، در واقع در جهت سلامت و بهبود جامعه امروز و فردا به حساب می‌آید .دانشجویان دانشگاه‌ها به لحاظ حساسیت دوران رشد و تحول خود و شرایطی که باعث بحران در زنـدگی می‌شود، به ویژه در سال‌های ورود به دانشگاه فشارها و ناراحتی‌های بیشتری را تجربه می‌کنند کـه ایـن مسئله لزوم خدمات روانشناسی و مشاوره را در دانشکده‌ها و خوابگاه‌ها تبیین می‌کند.

همه ما غالباً در معرض مشکلات و مسائلی قرار می‌گیریم که به دلیل محدود بودن دانش و تجربیاتمان به هم‌فکری با دیگران نیاز پیدا می‌کنیم. می‌دانید که حتی با ثبات ‌ترین افراد نیز گاهی از بحران‌های عاطفی مصون نیستند. تحولات و تغییراتی که در زندگی رخ می‌دهد، مانند قبولی در دانشگاه، ازدواج، دور شدن از خانواده و دوستان، بیماری و از دست دادن آنهایی که دوستشان داریم، گاهی ما را دچار اضطراب، تردید، نگرانی، تعارض و حتی بحران می‌سازد. داشتن احساسات فوق تا حدی طبیعی است اما اگر این احساسات منفی از حد طبیعی بیشتر شود، می‌تواند باعث کاهش تمرکز، آرامش و سلامت جسم و روان گردد. مشاوره فرایندی است که در طی آن از روش مصاحبه برای کمک به مراجع در گرفتن یک تصمیم منطقی محکم استفاده می‌شود. در اینجا مرکز مشاوره و سلامت روان دانشجویان، با دیدگاه سلامت نگر و نه بیمارنگر فعالیت‌های متنوعی را جهت پیشگیری از بروز آسیب ‌های روان‌شناختی و یاری دانشجویان عزیز در حل مسائل و مشکلات گوناگون‌، ‌تصمیم‌گیری‌های مناسب و داشتن زندگی آرام و سازنده و سازگار شدن با تغییر شرایط زندگی ناشی از تغییر محل، دوری از خانواده، حجم گسترده مطالب درسی و... انجام می‌دهد.

 

محرمانه بودن مشاوره
مرکز مشاوره و سلامت روان محلی امن برای صحبت هایی است که از نظر مراجعین، راز به حساب می آید. ما معتقد و مقید به رازداری و حفظ اصل محرمانه بودن حرف‌های مراجعینمان هستیم و این اطمینان را می‌دهیم که هرکس دردی دارد دوایی هم دارد و دردهای روان انسان را نمی توان پیش هرکسی ابراز کرد.

در شرایط عادی، هیچ چیز خارج از مرکز بدون اجازه صریح شما، بازگو نمی‌شود. ندرتاً، شرایطی وجود دارد که ما این حق را بر خود محفوظ می‌دانیم که محرمانه بودن را زیر پا بگذاریم. قوانین رازداری حرفه‌ای روانپزشکی و روانشناسی در سراسر دنیا یکسان است و در مرکز مشاوره نیز به دقت رعایت می‌گردد. تنها مسائل فاجعه باری مثل خودکشی و دیگرکشی است که می‌توانند مرزهای این رازداری را در نوردند .