سرپرست کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی :

خانم دکتر آرزو شاهسواری

مرتبه علمی: استادیار، عضو هیأت علمی گروه آموزش پرستاری

شماره تماس دفتر کمیته : 06643342075   داخلی 1028

 پست الکترونیک کمیته :

شرح وظایف سرپرست کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی:

 • صدور حکم انتصاب دبیر کمیته، بنا به پیشنهاد شورای مرکزی
 • نظارت بر حسن اجرای امور و هدایت علمی و عملی کمیته و واحدهای تابعه
 • ایجاد ارتباط با اساتید و مسئولین دانشکده و دانشگاه در جهت اهداف کمیته
 • نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای پژوهشی دانشکده و دانشگاه
 • پیگیری امور مربوط به ارتباط کمیته با نهادهای داخل و خارج دانشگاه
 • گزارش عملکرد کمیته به معاون پژوهشی و کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشگاه
 • تعامل و همکاری با کمیته‌های عضو شبکه همکار
 • عضویت در شورای پژوهشی دانشکده

 

اعضای کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی :

دبیر کمیته:  خانم عارفه عادل دانشجوی کارشناسی پرستاری
مسئول روابط عمومی کمیته: خانم الهه شهبازی
سرگروه کارگروه ثبت اختراع: آقای مجید صادقی
اعضای شورای مرکزی: خانم مهدیه سپهوند، خانم زهرا عادلی، خانم فاطمه دانشمند خوراسگانی، آقای سعید اسلامی، خانم زیتون مقدسی، خانم سمانه رحیمیان

 

فعالیت‌های مرکز:

 • برگزاری کارگاه‌های پژوهشی جهت تسهیل در روند یادگیری پژوهش‌های علمی و فناورانه
 • ارائه مشاوره به دانشجویان جهت تسهیل در ارائه طرح­‌های پژوهشی و فناورانه 
 • کمک به شرکت در کنگره ­های داخلی و خارجی   
 • تصویب طرح‌های تحقیقاتی دانشجویی در شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی
 • بازدید از مراکز تحقیقاتی
 • انتخاب پژوهشگر برتر پژوهشی
 • گرنت پژوهشی
 • تالیف و ترجمه

 

اهداف مرکز پژوهش‌های علمی دانشجویان:

 • بسترسازی مناسب جهت انجام پژوهش‌های دانشجویی و ارتقای کمی و کیفی سطح پژوهش‌ها
 • ایجاد نوآوری با بهره‌گیری از زیرمجموعه مرکز رشد استعدادهای درخشان و مراکز رشد دانشگاه
 •  دانشجویان علاقه‌مند با مراجعه به این مرکز با روند تحقیق و پژوهش و انجام آن بیشتر آشنا می‌شوند.